O Firmi

Ko smo & Čime se bavimo

MONTER GRADNJA ĆURČIĆ – IVANJICA

Ivanjica. Vazdušna banja na jugozapadu Srbije, sa 32.000 žitelja. Okružena Parkom prirode i Rezervatom biosfere Golija. Prepoznatljiva po svojim prirodnim lepotama, i između ostalog po proizvodnji montažnih kuća.

Kompanija „Monter Gradnja Ćurčić“ sa sedištem u Ivanjici, 18 godina je lider u proizvodnji montažnih objekata svih namena. Pored kuća za stanovanje i vikendica, izrađujemo i montiramo hale, magacine, vrtiće, prodavnice, garaže, kioske. Potpuno stručno smo osposobljeni i za izradu i montažu objekata po vašoj želji.

Od osnivanja 1999. godine, trasirali smo razvojni put koji se bazira na:
- vrhunskom kvalitetu izrade;
- ispunjavanju svih realnih zahteva kupaca;
- pristupačnim cenama i optimalnim odnosom cene i kvaliteta

„Monter Gradnja Ćurčić“ – Ivanjica, prateći savremen koncept razvoja, stvarajući prepoznatljiv imidž na tržištu, u svom poslovanju je uspostavila Integrisane menadžment sisteme :
- sistem menadžmenta bezbednošću informacija ISO 27001
- upravljanja kvalitetom ISO 9001,
- upravljanja zaštitom životne sredine ISO14001 i
- upravljanja bezbednošću i zdravljem na radu OHSAS 18001

Sve što bi trebali da znate o nama

Naša kompanija poseduje proizvodne hale koja se koriste za proizvodnju montažnih elemenata stolarije, lamperije, brodskog poda i krovnih nosača-bindera. Za proizvodni proces koristimo sopstvenu sušaru, a za izradu dokumentacije posedujemo projektni biro MONTER GRADNJA.

„Monter Gradnja Ćurčić“, zapošljava stručan kadar sa najvišim kvalifikacijama u svim fazama gradnje i izrade projektno-tehničke dokumentacije.

Kvalitet procesa rada posmatramo kao osnovu konkurentnosti i uspešnosti na tržištu prometa montažnih kuća, kao i proizvoda i usluga koje pružamo kupcima. „Monter gradnja Ćurčić” teži da uvek i u potpunosti ispuni zahteve i očekivanja kupaca i krajnjih korisnika, kao i drugih zainteresovanih strana, uz stalno povećanje efektivnosti i efikasnosti poslovanja.

NAŠA POLITIKA KVALITETA OBUHVATA:
- Ispunjenje zahteva kupaca i krajnjih korisnika za proizvodom visokog nivoa kvaliteta, isporučenog u ugovorenom roku ne narušavajući efikasnost poslovanja;
- Razvijanje dugoročnih i korektnih odnosa sa isporučiocima i kupcima;
- Obezbeđenje kontinuiranog tehničko-tehnološkog razvoja procesa rada i komunikacija sa isporučiocima i kupcima;
- Ispunjenje očekivanja zaposlenih kroz obezbeđenje prijatne radne klime i kolegijalnih odnosa;
- Motivisanje zaposlenih da se usavršavaju i aktivno učestvuju u unapređenju kvaliteta procesa rada i samih proizvoda.

Ponuda

Sve građevinske radove izvodi kupac po nacrtu prodavca

Montažerski radovi –zidni elementi se rade u radionici i oni su 120cm x 260 cm i 60 cm x 260 cm ili 120 cm x 290 cm i 60 x 290 cm za poslovne objekte . Konstrukcija elemenata je drveni ram d=100 mm koji se obostrano oblaže OSB pločom 11 mm. U spoljašnje elemente se postavlja parna brana od PVC folije i mineralna vuna 100 mm, a u pregradne elemente mineralna vuna 50 mm. Zidni elementi se povezuju spojnicama , temeljačom i venčanicom . U radionici se postavljaju gibljiva creva za razvod struje , telefona i antene po projektu , a kupac sam radi razvod .

Oblaganje zidova

Posle montaže objekta se vrši oblaganje „izoterm“ oblogom –stiropor 80 mm, malteriše se preko Pvc mrežice i nabacuje se roloakril fasada . Zidovi sa unutrašnje strane oblažu se gips-karton pločom d= 12,5 mm , a mokri čvor i deo kuhinje sa vodootpornom gips-karton pločom d= 12,5 mm, preko koje kupac lepi keramiku .

Spojevi na unutrašnjim zidovima se obrađuju trakom i ispunjačem i vrši se kompletno malanje poludisperzionom bojom u dva premaza u tonu po želji kupca . Fasadana stolarija je od PVC profila , a ulazna vrata su aluminijumska sa termoprekidom , a sobna vrata kraft master .

Konstrukcija

Krovna konstrukcija se radi od rešetkastih krovnih nosača po proračunu . Krov je kompletno daščan OSB pločom 15 mm , preko toga ide ter hartija ,vertikalna letva pa preko nje horizontalne , te se tako obezbeđuje strujanje vazduha . Preko letve se postavlja falcovani crep . Sa donje strane pojasa postavlja se plafonska konstrukcija koja se radi od štafne 48 x 40 mm. Preko nje ide PVC folija i gips –karton ploča .

Sa gornje strane se postavlja mineralna vuna 100 mm. Strehe se opšivaju aluminijumskom lamperijom ili OSB pločom ,stiroporom i fasadom, a venci krova daskom d= 20 mm preko koje se postavljaju horizontalni oluci . Postavljaju se odvodni oluci , uvale i ostala pripadajuća limarija koja se radi od plastificiranog lima d= 0,55 mm . Na terasi se postavljaju stubovi, podvlake i ograda .

Svi vidni delovi se premazuju sadolinom u dva premaza . Ostali zanatski instalaterski radovi nisu predviđenii mogu se naknadno ugovarati. Ako se montira objekat na ploči višoj od 3 metra posebno se ugovara. Može se ponuditi projektna dokumentacija koja nije sastavni deo osnovne ponude.

Kontakt Info

DOBRIH JE MNOGO, BUDITE UZ NAJBOLJE!

Svi materijali koji se ugrađuju u objekte su ekološki i poseduju adekvatne sertifikate za to, a sami objekti rade se prema aktuelnim propisima energetske efikasnosti.Kompletna izrada i montaža traje od 3 do 7 dana, dok je rok isporuke 20 dana od uvođenja u posao.Pored izgradnje u sivoj fazi, vršimo izgradnju objekata po sistemu ključ u ruke.

Kompanija „Monter gradnja Ćurčić“, pored izrade i montaže objekata u Srbiji, vrši i izvoz istih u Crnu Goru, Slovačku, Italiju, Španiju, Francusku i druge zemlje.Uverite se u kvalitet i brzu izgradnju, toplotnu i zvučnu izolaciju i zdrav život u montažnim objektima.